Bệnh Phêninkêtô niệu có thể phát hiện sớm từ giai đoạn sơ sinh nhờ phương pháp:

A.

di truyền tế bào để phát hiện bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể.

B.

phả hệ.

C.

sử dụng giấy chỉ thị màu để trong tã lót, giấy này có phản ứng đặc hiệu với nước tiểu của trẻ bị bệnh.

D.

phương pháp phân tử để xác định gen đột biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

sử dụng giấy chỉ thị màu để trong tã lót, giấy này có phản ứng đặc hiệu với nước tiểu của trẻ bị bệnh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...