Bệnh hồng cầu hình liềm ở người do dạng đột biến:

A.

đảo vị một cặp nuclêôtit.

B.

mất một cặp nuclêôtit.

C.

thêm một cặp nuclêôtit.

D.

thay thế một cặp nuclêôtit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

thay thế một cặp nuclêôtit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...