Bệnh hồng cầu hình liềm ở người do dạng đột biến:

A.

đảo vị một cặp nuclêôtit.

B.

mất một cặp nuclêôtit.

C.

thêm một cặp nuclêôtit.

D.

thay thế một cặp nuclêôtit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

thay thế một cặp nuclêôtit.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...