Bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Hai người phụ nữ đều có mẹ bị bệnh bạch tạng, bố không mang gen gây bệnh. Họ lấy chồng bình thường không mang gen bạch tạng, người phụ nữ thứ nhất sinh một người con gái bình thường, người phụ nữ thứ hai sinh một người con trai bình thường. Tính xác suất để con của hai người phụ nữ này lớn lên lấy nhau sinh ra một đứa con bị bệnh bạch tạng?

A. 1/4.
B. 49/144.
C. 26/128.
D. 1/16.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Quy ước: A: bình thường, a: bị bệnh. Cả 2 người phụ nữ đều có mẹ bị bạch tạng do đó họ đều có chứa gen gây bệnh, có kiểu gen Aa. Người phụ nữ 1 lấy chồng bình thường: Aa x AA → 1/2AA : 1/2Aa → Xác suất sinh con có kiểu gen Aa là ½ Người phụ nữ 2 lấy chồng bình thường: Aa x AA → 1/2AA : 1/2Aa → Xác suất sinh con có kiểu gen Aa là ½ Để 2 người con của 2 người phụ nữ này lấy nhau sinh ra con bị bạch tạng thì 2 người con này đều phải có kiểu gen Aa Xác suất để con của hai người phụ nữ này lớn lên lấy nhau sinh ra một đứa con bị bệnh bạch tạng là: ½ . ½ . 1/4 = 1/16

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...