Bể trầm tích nào sau đây ở thềm lục địa nước ta có trữ lượng dầu khí vào loại lớn nhất?

A.

Cửu Long.

B.

Nam Côn Sơn.

C.

Thổ chu - Mã lai.

D.

Sông Hồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nam Côn Sơn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...