Bể trầm tích nào sau đây ở thềm lục địa nước ta có trữ lượng dầu khí vào loại lớn nhất?

A.

Cửu Long.

B.

Nam Côn Sơn.

C.

Thổ chu - Mã lai.

D.

Sông Hồng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...