Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây?

A.

x < 6

B.

x > 6

C.

 ≤ x ≤ 6

D.

Phương trình vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 ≤ x ≤ 6

Điều kiện 0 < x và x ≠ 1. Phương trình đã cho tương đương:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...