Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây?

A.

x < 6

B.

x > 6

C.

 ≤ x ≤ 6

D.

Phương trình vô nghiệm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...