Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây?

A.

-2 < x < 0

B.

C.

x > 4

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta biến đổi để áp dụng được tính đơn điệu cho trường hợp cơ số có chứa x. Với điều kiện 0 < x ≠ 1 và

(8 - 2x > 0 ⇔ x < 4), ta có:

So với điều kiện ta nhận đáp số .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...