Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây?

 

A.

x > -

B.

 < x < 3

C.

x > 

D.

Bất phương trình vô nghiệm

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 < x < 3

Điều kiện: 

So với điều kiện ta nhận nghiệm:  < x < 3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...