Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây?

 

A.

x > -

B.

 < x < 3

C.

x > 

D.

Bất phương trình vô nghiệm

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...