Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây?

 

A.

x ≤ 2 -  hay x ≥ 2 + 

B.

x ∈ [-2 ; 2]

C.

x ≤ -2 hay x ≥ 2 

D.

Một kết quả khác

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x ≤ -2 hay x ≥ 2 

Ta lưu ý 2 số hạng liên hợp:

Đặt:

Thay vào bất phương trình ta được:

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...