Bất phương trình img1 có tập nghiệm là img2. Tính giá trị của img3

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1 img2. Suy ra tập nghiệm của bất phương trình là img3. Vậy img4.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...