Bất phương trình 

có nghiệm là kết quả nào sau đây?

A.

x = 4

B.

x = 2

C.

x = 3

D.

Bất phương trình vô nghiệm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...