Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây ?

A.

B.

C.

x ≤ 16

D.

0 ≤ x ≤ 16

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0 ≤ x ≤ 16

Biến đổi để còn một hàm số mũ duy nhất trong bất phương trình và đặt nó làm ẩn phụ.

Bất phương trình đã cho tương đương:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...