Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây ?

A.

B.

C.

x ≤ 16

D.

0 ≤ x ≤ 16

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0 ≤ x ≤ 16

Biến đổi để còn một hàm số mũ duy nhất trong bất phương trình và đặt nó làm ẩn phụ.

Bất phương trình đã cho tương đương:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...