Bất phương trình img1 có nghiệm là:

A.

 img1.        

B.

img1 

C.

 img1.                

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B + Nhị thức img1 có nghiệm duy nhất img2. + Tam thức img3 có hai nghiệm phân biệt img4 và img5. + Ta có bảng xét dấu: img6  Từ bảng xét dấu ta có img7.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...