Bất phương trình:img1 có nghiệm là:

A.

img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta cóimg1 img2img3img4  img5 

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...