Bất phương trình (0,5)3 - 6x > 1 có tập nghiệm là:

A.

B.

C.

(2 ; +∞)

D.

(-3 ; +∞)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...