Bất phương trình (0,5)3 - 6x > 1 có tập nghiệm là:

A.

B.

C.

(2 ; +∞)

D.

(-3 ; +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: (0,5)3 - 6x > 1 ⇔ (0,5)3 - 6x > (0,5)0 ⇔ 3 - 6x < 0 ⇔ 6x > 3 ⇔ x > 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là: 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...