Bất phương trình (0,5)3 - 6x > 1 có tập nghiệm là:

A.

B.

C.

(2 ; +∞)

D.

(-3 ; +∞)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...