Bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A.Hai học sinh gây mất trật tự trong lớp học
B.Hai nhà hàng xóm to tiếng với nhau.
C.Một người tung tin, bịa đặt nói xấu người khác
D.Một người đang lấy trộm xe máy.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...