Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lí theo quy định của pháp luật.

Điều này thể hiện công dân bình đẳng về:

A.

Trách nhiệm pháp lí

B.

Trách nhiệm xã hội

C.

Trách nhiệm chính trị

D.

Trách nhiệm kinh tế

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trách nhiệm pháp lí

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...