Bát diện đều có mấy đỉnh?

A.

12.

B.

8.

C.

10.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Theo định nghĩa và SGK Hình học 12 trang 17.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...