Bắt đầu đi thẳng là đặc điểm của dạng:

A.

Vượn người hóa thạch.

B.

Người cổ Homo.

C.

Nêanđectan.

D.

Crômanhôn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...