Bắt đầu đi thẳng là đặc điểm của dạng:

A.

Vượn người hóa thạch.

B.

Người cổ Homo.

C.

Nêanđectan.

D.

Crômanhôn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Người cổ Homo.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...