Bảo vệ môi trường cần tập trung ở các vùng

A.

Đồi núi, đồng bằng, ven biển và biển

B.

Đồi núi, cao nguyên, đồng bằng và biển

C.

Đồi núi, thành thị, nông thôn và ven biển

D.

Đồi núi, thành thị, nông thôn, vùng biển

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đồi núi, đồng bằng, ven biển và biển

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...