Bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp luật về:

A.

phát triển kinh tế.

B.

phát triển các lĩnh vực xã hội.

C.

bảo vệ môi trường.

D.

quốc phòng an ninh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...