Báo Thanh niên do ai sáng lập?

A.

Hồ Tùng Mậu.

B.

Lê Hồng Sơn.

C.

Nguyễn Ái Quốc.

D.

Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nguyễn Ái Quốc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...