Bão tập trung nhiều nhất vào tháng

A.

Tháng VIII.

B.

Tháng IX.

C.

tháng X.

D.

tháng XI.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tháng IX.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...