Bão, lũ, hạn hán, rét, gió phơn hoạt động với cường độ mạnh là những tai biến thiên nhiên khắc nghiệt của vùng

A.

Đồng bằng sông cửu Long.

B.

Duyên hải miền Trung.

C.

Tây Nguyên

D.

Tây Bắc

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...