Bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của?

A.

Nhà nước và công dân.        

B.

Nhà nước và xã hội.

C.

Tất cả các cơ quan nhà nước.        

D.

Tất cả mọi người trong xã hội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...