Bằng phương pháp tính tích phân từng phần, kết quả của  là:

A.

-ln2

B.

C.

-3ln2

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...