Bằng phương pháp đổi biến số, kết quả của  bằng:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đặt t = x2 - x + 5 thì x = -1 ⇒ t = 7 ; x = 1 ⇒ t = 5 , dt = (2x - 1)dx.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...