Bằng phương pháp đổi biến số, kết quả của  bằng:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đặt t = x2 - x + 5 thì x = -1 ⇒ t = 7 ; x = 1 ⇒ t = 5 , dt = (2x - 1)dx.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...