Bằng phương pháp đổi biến số, kết quả của  bằng:

A.

-1

B.

0

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...