Bằng phương pháp đổi biến số, kết quả của  bằng:

A.

-1

B.

0

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đặt u = 1 + x thì u(-1) = 0 ; u(0) = 1 , du = dx , x = u - 1, ta có:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...