Bằng phép tính tích phân từng phần cho  với n ∈ N, ta thiết lập được công thức liên hệ

giữa In và In-2 là kết quả nào sau đây? 

A.

In = nIn-2 (n > 2)

B.

In = (n - 1)In-2 (n > 2)

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Suy ra 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...