Bằng phép tính tích phân từng phần cho  với n ∈ N, ta thiết lập được công thức liên hệ

giữa In và In-2 là kết quả nào sau đây? 

A.

In = nIn-2 (n > 2)

B.

In = (n - 1)In-2 (n > 2)

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Suy ra 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...