Bảng nào sau đây là bảng biến thiên của hàm số 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

y' = 0 ⇔ x = ± 2

Bảng biến thiên của hàm số y là:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...