Bảng nào sau đây là bảng biến thiên của hàm số 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

y' = 0 ⇔ x = ± 2

Bảng biến thiên của hàm số y là:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...