Băng giấy ghi lại quãng đường đi của vật sau 1 giây.

Vật A. • • • • •               Vật C. • • • • •

Vật B. •  • •••                Vật D. •• •  • •••  

Vật nào chuyển động chậm dần đều?

 

A.

Vật A.

B.

Vật B.

C.

Vật C.

D.

Vật D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...