Bằng chứng về sinh học phân tử chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới không được biểu hiện ở đặc điểm nào sau đây?

1. Vật chất di truyền của mọi sinh vật đều là axit nuclêic (ADN, ARN).

2. ADN các loài đều được cấu tạo bởi 4 loại nuclêôtit là ađênin (A), timin (T), guanin (G) và xitôzin (X).

3. Quá trình dịch mã không giống nhau ở các loài có mức độ tiến hóa khác nhau.

4. Mã di truyền của mọi sinh vật có đặc điểm tương tự và đặc biệt là tính phổ biến của nó.

Phương án đúng là:

A.

3, 4.

B.

3.

C.

1, 3.

D.

1, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3.

Quá trình dịch mã không giống nhau ở các loài có mức độ tiến hóa khác nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 60 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...