Bằng chứng tiến hoá nào dễ được xác định bằng phương pháp thực nghiệm

A. Bằng chứng giải phẫu học so sánh             
B. Bằng chứng phôi sinh học so sánh
C. Bằng chứng tế bào học                              
D. Bằng chứng sinh học phân tử
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...