Bằng chứng tiến hoá nào cho thấy sự đa dạng và thích ứng của sinh giới?

A. Bằng chứng giải phẫu học so sánh             
B. Bằng chứng phôi sinh học so sánh
C. Bằng  chứng về tế bào học                         
D. Bằng chứng sinh học phân tử
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: các loài càng xa nhau thì có kiểu gen càng khác nhau

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...