Bằng chứng sinh học phân tử ủng hộ học thuyết tiến hóa bằng cách chỉ ra rằng:

A.

Các prôtêin tương đồng đã phát sinh một cách độc lập ở các nhóm động vật khác nhau.

B.

Các loài thân thuộc thường có chung một khu phân bố địa lí.

C.

Các loài càng gần nhau thì có tí lệ ADN và prôtêin giống nhau càng lớn.

D.

Các loài gần nhau có các giai đoạn phát triển phôi giống nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các loài càng gần nhau thì có tí lệ ADN và prôtêin giống nhau càng lớn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...