Bằng chứng nào sau đây ủng hộ giả thuyết cho rằng vật chất di truyền xuất hiện đầu tiên trên Trái đất có thể là ARN?

A.

ARN có kích thước nhỏ hơn ADN.

B.

ARN có thể nhân đôi mà không cần đến enzim (prôtêin).

C.

ARN có thành phần nuclêôtit loại uraxin.

D.

ARN là hợp chất hữu cơ đa phân tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ARN có thể nhân đôi mà không cần đến enzim (prôtêin).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...