img1 bằng:

A.

2.

B.

4.

C.

-1.

D.

-4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1img2img3.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...