img1 bằng         

A.

img1   

B.

img1   

C.

img1   

D.

img1   

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1.

  Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...