Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” khi nào?

A.

Đêm 9 - 3 - 1945.

B.

Ngày 9 - 3 - 1945.

C.

Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp.

D.

Ngày 12 - 3 - 1945

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...