Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” khi nào?

A.

Đêm 9 - 3 - 1945.

B.

Ngày 9 - 3 - 1945.

C.

Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp.

D.

Ngày 12 - 3 - 1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 12 - 3 - 1945

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...