Ban Thường vụ Trung ương Đảng chọn giải pháp “hòa để tiến” khi nào?

A.

Ngày 3 - 3 - 1946.

B.

Ngày 28 - 2 - 1946.

C.

Ngày 6 - 3 - 1946

D.

Ngày 2 - 3 - 1946

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngày 3 - 3 - 1946.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...