Bạn thả rơi quyển sách tại thời điểm t = 0. Đồ thị nào sau đây diễn tả gần đúng vận tốc của quyển sách theo thời gian?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...