Bạn thả rơi quyển sách tại thời điểm t = 0. Đồ thị nào sau đây diễn tả gần đúng vận tốc của quyển sách theo thời gian?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Tương tự: v = gt nên đồ thị là đường thẳng qua gốc O.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...